Укр
Рус
Eng

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності визначає основні принципи приватності інформації, що збирається нами на сайті admixer.academy.

Метою цієї політики конфіденційності є інформування користувачів про типи інформації, що збираються, про способи її зберігання і обробки, мету її використання та передачі.

Збір даних і особистої інформації.

Ми збираємо особисту інформацію (таку як ваше прізвище, ім'я, емейл, назва компанії, досвід роботи та номер телефону) безпосередньо при заповненні вами онлайн форми на сайті (розділ «Обратный звонок»).

Ми використовуємо цю інформацію для звернення особисто до вас, а ваш номер телефону для можливості зв’язатися з вами та відповісти на ваші запитання. 

Надана вами інформація може використовуватися в маркетингових цілях та для емейл-розсилок для інформування вас про наші нові продукти та продукти наших партнерів.

Наш сайт використовує facebook messenger widget за допомогою якого у вас є можливість надіслати нам повідомлення безпосередньо на нашу сторінку «Admixer Academy» у соціальній мережі Facebook. Звертаємо вашу увагу, що сайт www.facebook.com використовує свою політику конфіденційності. Будь ласка, ознайомтеся з нею за посиланням: https://www.facebook.com/about/privacy

Також у нас є сторінки в YouTube та Telegram. Звертаємо вашу увагу, що сайти youtube.com та telegram.org використовують свою політику конфіденційності. Будь ласка, ознайомтеся з ними за посиланням:

https://policies.google.com/privacy?hl=ru&gl=ru
https://telegram.org/privacy  

Обробка, зберігання та безпека ваших персональних даних.

Ми гарантуємо конфіденційність персональних даних і застосовуємо організаційні і технічні заходи для захисту персональних даних. 

Вся інформація зберігається відповідно до загальноприйнятих стандартів захисту. Ми використовуємо кілька дата-центрів з високим рівнем безпеки для зберігання і обробки даних. Всі дані передаються тільки в анонімному і зашифрованому вигляді.

Дані зберігаються достатній для надання вам наших послуг період часу. Ми зберігаємо ваші дані відповідно до наших зобов'язань перед законом, в тому числі для врегулювання суперечок і забезпечення виконання наших угод.

Збір та використання інформації не особистого характеру.

Автоматичний збір даних. Як і більшість веб-сайтів, ми збираємо деякі дані автоматично. Ця інформація включає IP адреси, тип браузера, ім'я Інтернет-провайдера, дані про сторінку, з якої користувач зайшов на сайт і про сторінку, з якої його покинув, дані про переглянуті на нашому сайті контенти (HTML сторінки, графічні матеріали і т.д.), дані про операційну систему, дату і час та іншу інформацію для аналізу та адміністрування сайту.

Технології трекінгу. Admixer.academy і наші партнери використовують cookies та інші технології для аналізу трендів, адміністрування сайту і трекінгу пересування користувача по сайту. Ми використовуємо cookies, які є невеликими текстовими файлами, що зберігаються на комп'ютері користувача. Ці файли зберігають інформацію неособистого характеру про ваше пересування по сайту. На нашому сайті також використовуються веб-бікони, вбудовані в його сторінки. Веб-бікони дозволяють нам оптимізувати контент на сайті відповідно до його ефективності. Ви можете контролювати використання cookies на рівні вашого браузера, але майте на увазі, що відключення функції відправки файлів cookie може обмежити ваші можливості використання сайту.

Ми не обробляємо цю інформацію ні безпосередньо, ні опосередковано, ні за допомогою третьої сторони, ні за відсутності такої, щоб ідентифікувати вашу особистість.

Управління даними

Ми надаємо вам можливість отримати доступ до ваших неперсональних даних, які ми маємо, змінити або видалити їх. У будь-який момент ви можете заборонити збір та використання вашої інформації за допомогою механізму opt-out. Ми не використовуємо надану нам інформацію з метою, інших від тих, для яких ця інформація була надана, без вашої згоди.

Згідно з вимогами GDPR, ми надаємо користувачам в Європейській економічній зоні механізм, який дозволить їм отримати доступ до їх інформації, завантажувати або видаляти її.

Безпека даних

Вся інформація зберігається відповідно до загальноприйнятих стандартів захисту. Ми використовуємо кілька дата-центрів з високим рівнем безпеки для зберігання і обробки даних. Всі дані передаються тільки в анонімному і зашифрованому вигляді.

Ми зберігаємо ваші дані, поки ваш аккаунт в нашій системі активний, або достатній для надання вам наших послуг період часу. Ми зберігаємо ваші дані відповідно до наших зобов'язань перед законом, в тому числі для врегулювання суперечок і забезпечення виконання наших угод.

Розповсюдження інформації.

У певних випадках адміністрація сайту взаємодіє зі своїми партнерами і передає їм дані. У таких випадках ми забезпечуємо, щоб було вжито належних заходів щодо захисту таких даних. Це означає, що ми не передаємо будь-які дані партнерам, чиї правила зберігання даних здаються нам сумнівними, або якщо нам відомо, що такі правила істотно відрізняються від умов, передбачених цією Політикою конфіденційності.

Зміни в нашій політиці конфіденційності.

Зверніть увагу, що ми можемо вносити зміни в нашу політику конфіденційності. Якщо ми переглядаємо нашу політику конфіденційності, ми публікуємо дані зміни на сторінці діючої політики.

Политика конфиденциальности

Политика конфиденциальности определяет основные принципы приватности собираемой нами на сайте admixer.academy.

Целью этой политики конфиденциальности является информирование пользователей о типах информации, собираемых, о способах ее хранения и обработки, цель ее использования и передачи.

Сбор данных и личной информации.

Мы собираем личную информацию (такую как ваша фамилия, имя, email, название компании, опыт работы и номер телефона) непосредственно при заполнении вами онлайн формы на сайте (раздел «Обратный звонок»).

Мы используем эту информацию для обращения лично к вам, а ваш номер телефона для возможности связаться с вами и ответить на ваши вопросы.

Предоставленная вами информация может использоваться в маркетинговых целях и для email-рассылок для информирования вас о наших новых продуктах и продуктах наших партнеров.

Наш сайт использует facebook messenger widget с помощью которого у вас есть возможность отправить нам сообщение непосредственно на нашу страницу "Admixer Academy" в социальной сети Facebook. Обращаем ваше внимание, что сайт www.facebook.com использует свою политику конфиденциальности. Пожалуйста, ознакомьтесь с ней по ссылке: https://www.facebook.com/about/privacy

 

Также у нас есть страницы в YouTube и Telegram. Обращаем ваше внимание, что сайты youtube.com и telegram.org используют свою политику конфиденциальности. Пожалуйста, ознакомьтесь с ними по ссылке:

https://policies.google.com/privacy?hl=ru&gl=ru
https://telegram.org/privacy

Обработка, хранение и безопасность ваших персональных данных.

Мы гарантируем конфиденциальность персональных данных и применяем организационные и технические меры для защиты персональных данных.

Вся информация хранится в соответствии с общепринятыми стандартами защиты. Мы используем несколько дата-центров с высоким уровнем безопасности для хранения и обработки данных. Все данные передаются только в анонимном и зашифрованном виде.

Данные хранятся достаточный для предоставления вам наших услуг период времени. Мы сохраняем ваши данные в соответствии с нашими обязательствами перед законом, в том числе для урегулирования споров и обеспечения выполнения наших соглашений.

Сбор и использование информации не личного характера.

Автоматический сбор данных. Как и большинство веб-сайтов, мы собираем некоторые данные автоматически. Эта информация включает IP адреса, тип браузера, имя Интернет-провайдера, данные о странице, с которой пользователь зашел на сайт и о странице, с которой его покинул, данные о просмотренных на нашем сайте контенты (HTML страницы, графические материалы и т .д.), данные об операционной системе, дату и время и другую информацию для анализа и администрирования сайта.

Технологии трекинга. Admixer.academy и наши партнеры используют cookies и другие технологии для анализа трендов, администрирования сайта и трекинга передвижения пользователя по сайту. Мы используем cookies, которые являются небольшими текстовыми файлами, хранящимися на компьютере пользователя. Эти файлы хранят информацию неличного характера о вашем передвижения по сайту. На нашем сайте также используются веб-биконы, встроенные в его страницы. Веб-биконы позволяют нам оптимизировать контент на сайте в соответствии с его эффективностью. Вы можете контролировать использование cookies на уровне вашего браузера, но имейте в виду, что отключение функции отправки файлов cookies может ограничить ваши возможности использования сайта.

Мы не обрабатываем данную информацию ни напрямую, ни косвенно, ни при помощи третьей стороны, ни при отсутствии таковой, чтобы идентифицировать вашу личность.

Управление данными

Мы предоставим вам возможность получить доступ к вашим неперсональным данным, которые мы имеем, изменить или удалить их. В любой момент вы можете запретить сбор и использование вашей информации с помощью механизма opt-out. Мы не используем предоставленную нам информацию в целях, других от тех, для которых эта информация была предоставлена, без вашего согласия.

Согласно требованиям GDPR, ми предоставляем пользователям в Европейской экономической зоне механизм, который позволит им получить доступ к их информации, загружать или удалять ее.

Безопасность данных

Вся информация хранится согласно общепринятым стандартам защиты. Мы используем несколько дата-центров с высоким уровнем безопасности для хранения и обработки данных. Все данные передаются только в анонимном и зашифрованном виде.

Мы храним ваши данные, пока ваш аккаунт в нашей системе активен, либо достаточный для оказания вам наших услуг период времени. Мы храним ваши данные в соответствии с нашими обязательствами перед законом, в том числе для урегулирования споров и обеспечения исполнения наших соглашений.

Распространения информации.

В некоторых случаях администрация сайта взаимодействует со своими партнерами и передает им данные. В таких случаях мы обеспечиваем, чтобы были приняты надлежащие меры по защите таких данных. Это значит, что мы не передаем любые данные партнерам, чьи правила хранения данных кажутся нам сомнительными, или если нам известно, что такие правила существенно отличаются от условий, предусмотренных настоящей Политикой конфиденциальности.

Изменения в нашей политике конфиденциальности

Обратите внимание, что мы можем вносить изменения в нашу политику конфиденциальности. Если мы пересматриваем нашу политику конфиденциальности, мы публикуем данные изменения на странице действующей политики.

Privacy Policy

Privacy Policy defines major privacy principles that we apply to the information we collect on the admixer.academy.

The purpose of the Privacy Policy is to inform the users about the types of data collected, the ways how it is stored and processed, the purposes of its usage and sharing, as well as the ways the users can maintain their confidentiality.

Data and Personal Information Collection

Data collection. We collect personal information (your surname, name, email, company name, experience and phone number) when you fill in the online form on website (Call back).

Data usage. We use collected information to reply to an application or a query, which you send us via the online form on this website. We may use this information for marketing purposes.

Our site uses the facebook messenger widget to allow you to send us a message directly to our Admixer Academy Facebook page. Please note that www.facebook.com uses its privacy policy. Please read it at https://www.facebook.com/about/privacy 

Also, we have pages on YouTube and Telegram. Please note that youtube.com and telegram.org use their own privacy policies. Please read them here: 

https://policies.google.com/privacy?hl=ru&gl=ru
https://telegram.org/privacy

Information Dissemination. We do not pass your information to any third party. We may share this information with our subsidiaries, affiliate companies, and providing partners, which conduct their business according to the admixer.academy policy (e.g. e-mailing services and CRMs) exclusively for saving this data. Such providers are authorized to use your information only to provide services to admixer.academy.

We reserve the right to disclose or share your personal information according to the laws, on consolidation, merger, purchase or selling of assets, as well as in case of protecting our rights and/or in court or according to a court’s order. In case of new owners, you will receive an email and notification on our website on the current usage of your personal information and the possible ways how it may be used further.

We may also disclose your information for your protection, protection of other people, investigation of fraud activities or on enquiry of the state. We may also share your personal information with third parties with your consent.

Third-party websites. Our website may contain links to third-party websites whose privacy policies may differ from that of admixer.academy. If you provide personal information on those websites, it will be used according to the privacy policies of those websites. We strongly recommend reading a declaration of consent on each website you visit attentively.

Access right. On your enquiry, admixer.academy will provide information whether we store any of your data. You can contact us to check, change, or ask to delete your personal information. We will contact you right after the request is processed.

Non-Personal Information Collection and Usage

Automatic data collection. As most websites, we collect some data automatically. This data includes IP-addresses, types of browser, the Internet provider’s name, information on the page from which the user came to the website, and on the page from which the user left it; information on the content checked on our website (HTML-pages, graphic materials, etc.); information on the operating system, date and time, and other information for analysis and website administrating.

Tracking technologies. Admixer.academy and our partners use cookies and other technologies to analyze trends, administrate website, and track the user’s behavior on a website. We use cookies that are small text files and stored on the user’s computer. These files store non-personal information on your behavior on the website. Our website also has web beacons built in its pages. Web beacons allows us to optimize the website’s content according to its effectiveness. You can control the cookies usage with your browser. If you turn cookies off, some features of our website may not be available.

Data Management

We will provide you with an option to access your non-personal information we have, change or delete it. You can restrict collection and usage of your information with the opt-out mechanism anytime. We do not use information provided to us for purposes other than those it was intended for without your consent.

According to GDPR, we provide users from EEA with a mechanism that will allows them to access their information, download or delete it.

Data Security

All information is stored according to common protection standards. We use several data centers with high level security for data storage and processing. All data is transferred only anonymously and encrypted.

We store your information as long as your account in our system is active or a period of time sufficient for providing you with our services. We store your information according to our obligations to the law, including dispute resolutions and delivery of our agreements.

Data Sharing

We work with external data processors, to which we provide certain data in order to provide our services. Your personal data may be transferred to and processed in countries other than the country in which you are resident. These countries may have data protection laws that are different from the laws of your country and, in some cases, may not be as protective. However, we have taken appropriate safeguards to require that your personal data will remain protected in accordance with this Privacy Policy. You will find more information on data protection and how these companies process your data for each service on the websites from the companies mentioned: https://voluum.com/privacy-policy/

Changes In Our Privacy Policy

Please note that we may change our Privacy Policy. In that case, we publish the changes on the page of the current policy.